השקעה בתחום האשראי לנדל"ן בישראל​​

יצאנו

הכשרה חברה לביטוח וקבוצת פיננסיה הקימו קרן מימון למיזמי נדל"ן בישראל, פיננסיה הכשרה שותפות מוגבלת.

הקרן בראשות ענת קינן, מנכ"לית מבטחים ובנק דיסקונט למשכנתאות לשעבר, תממן מיזמי נדל"ן בהיקף של 350 מליון ₪.

הזדמנות

 

השותפות מאפשרת הזדמנות כניסה גם למשקיעים פרטיים כשירים וגם לתאגידים שאינם מתחום שוק ההון, במוצר השקעה סולידי בתחום האשראי לנדל"ן.

 • הבנקים המסחריים בישראל מתקשים לספק את צרכי האשראי לנדל"ן עקב מגבלות רגולטוריות,  דרישות הלימות ההון ומגבלת החשיפה לסקטור הנדל"ן. יחד עם זאת מקודמות תוכניות בניה מסיביות למגורים כדי לענות על המחסור הגובר ביחידות דיור.
 •  הצורך בהגברת התחלות הבניה מחד, ומחנק האשראי הבנקאי למימון אותם פרויקטים מאידך , יוצרים הזדמנות השקעה בחוב איכותי, מגובה בבטוחות נדל"ן ובעל פוטנציאל תשואה עודף.

פעילות

 • השותפות תעמיד אשראי בהיקף של 350 מליון ₪ לתאגידים במיזמי נדל"ן בישראל, בדגש על פרויקטים למגורים בהיקפים בינונים ובהעדפה להתחדשות עירונית.
 •  יזמי נדל"ן יוכלו להנות ממענה מקיף של One Stop Shop, הכולל ליווי פיננסי, ערבויות מכר והשלמת הון

מדיניות

השותפות תמקד את השקעותיה בעסקאות חוב מגובה נדל"ן, למיזמי נדל"ן בפיזור הסיכון בענף הנדל"ן למגורים בישראל, אשר נחשב ליציב ונמצא במגמת עליה.

 • אשראי כנגד בטוחות נדל"ן
 • דרישת הון עצמי מינימלי מהיזם
 • פרויקטים עם עודף לעלות מעל 15%
 • 75% LTV

בטחונות

כל הפעילות מפוקחת על ידי נאמן, אשר מחד, מאשר כי השקעות הקרן תואמות את מדיניות ההשקעה ומאידך, כי בטחונות נרשמו לטובת השותפות לפני שחרור הכספים.

 • שעבוד מגובה נדל"ן
 • ערבויות אישיות/חברת אם/יזם
 • זכות חתימה מחייבת של הנאמן בחשבון השותפות

יתרונות

 • השקעה מובטחת בנדל"ן בישראל (שוק מקומי, מובן ומוכר)
 • השקעה שקלית שאינה חשופה לירידת ערך מטבע
 • מח"מ קצר לתקופה של 3 שנים
 • פיזור השקעה בפרויקטים שונים באזורי ביקוש
 • מקצועיות – צוות מנוסה ומיומן במימון נדלן וליווי פרויקטים

הליך

 • בחירת מיזמים העונים על מדיניות ההשקעה
 • פגישה אישית עם היזם וביקור אישי בפרויקט
 • חיתום נתוני הפרויקטים, הלווים והערבים
 • החלטת וועדת אשראי
 • יצירת הסכמים משפטיים ורישום בטחונות
 • אישור הנאמן להעברת כספים

אודותינו

מערך השקעות, אשראי ונדל"ן ("המערך") של הכשרה חברה לביטוח, אחראי על ניהול נכסים בהיקף של כ- 17 מיליארד ש"ח הכוללים את כספי העמיתים של הכשרה חברה לביטוח, הפוליסות המשתתפות ברווחים (ביטוחי מנהלים), כספי פוליסות הביטוח ("בסט אינווסט") וכן את ההון העצמי ועתודות הביטוח של חברת הכשרה חברה לביטוח (כספי הנוסטרו). 

במערך עובד צוות מיומן ומקצועי המתמחה בהיבטים שונים של ניהול נכסים והשקעות. לרשות מנהלי ההשקעות עומדות הערכות מחקר עדכניות ומערך ביצוע אפקטיבי.

פיננסיה מממנת פרויקטים של בניה למגורים משנת 2015 ומורכבת מההנהלה הבכירה של יוצאי בנק דיסקונט למשכנתאות, הכוללת את מנכ"לית הבנק אשר תחומי אחריותה כללו את ליוויי הבניה והערבויות שהנפיק הבנק, ואת המשנה למנכ"ל וסמנכ"ל הכספים של הבנק אשר בין יתר תפקידיו ניהל את מחלקת לווי פרויקטים לבניה וניהול הסיכונים של הבנק, הכולל ליווי, מעקב ופיקוח של פרויקטים רבים בשיטת הלווי הסגור והמפוקח. 

פיננסיה מומחית בליווי בניה של פרויקטים למגורים, בקרה על היזם, ניתוח ומעקב שוטף אחר התקדמות הפרויקטים, מהעמדת הערבויות והאשראי להקמת הפרויקט ועד לקבלת טופס 4, איכלוס הבניה, רישום הבית המשותף, השבת ערבויות בעלי קרקע, מכר והערבויות נלוות.

הערות

* המידע נועד לסקירה כללית בלבד ואין באמור כדי להציע, להחליף, להוסיף או לגרוע מפרטי ההשקעה המפורטים בהסכם השותפות.
*המידע אינו מהווה הצעה לרכישה או מכירה של יחידות השתתפות ואינו מהווה תחליף לייעוץ או לשיווק השקעות המתחשב בצרכיך. המידע תמציתי בלבד. לקבלת מידע נוסף צור קשר כאן.
*ההשקעה עלולה להיות כרוכה בסיכונים שונים כמפורט בהסכם השותפות.

על מנת לקבל הצעה מפורטת עלייך למלא "הצהרת משקיע כשיר".
לאחר מילוי ההצהרה תשלח למייל סיסמה לאזור האישי שלך ובו תוכל לצפות בתוכן ההצעה המפורטת.

הסיסמא נועדה לשימוש מהמחשב האישי שלך ובבעלותך בלבד!