קבוצת פיננסיה

הקרנות לעידוד יזמות נדל"ן

אשראי למיזמי נדל"ן, עם ערבויות מכר בחוב בכיר והשלמת הון

השירותים שלנו

ליווי מקדים
ליווי בניה
השלמת הון עצמי
רכישת קרקע לבניה
חילוץ הון עצמי

היתרונות שלנו

מבינים אותך
מהירות וגמישות
מקצועיות

הצוות שלנו

ענת קינן, יו"ר הדירקטוריון ויו"ר ועדת אשראי
ארז סגמן, דירקטור מנהל וחבר ועדת אשראי
אורי שמואלי, דירקטור וחבר ועדת אשראי
רוני כתאב, רו"ח, מנהל הכספים וחבר ועדת אשראי

חשוב שתדעו!

60 שניות על הקרן​

הקרנות לעידוד יזמות נדל"ן​

קרנות פיננסיה ליזמי נדל"ן

מעטפת מימון מלאה ליזמי נדל"ן, החל משלבים מקדימים וכלה בביצוע הבניה עד לסיום הפרויקט ומסירת הדירות לרוכשים.

קרנות פיננסיה למשקיעים

מסלול מיוחד למשקיעים כשירים ביזמות נדל"ן עם מגוון אפשרויות השקעה בסיכון נמוך לטווח ארוך!