שירותים שלנו

קרן פיננסיה הכשרה למימון נדל"ן מספקת מעטפת אשראי ליזמי נדל"ן, החל משלבים מקדימים, המשך בביצוע הבניה עם ערבויות מכר ועד למסירת הדירות לרוכשים:

ליווי מקדים

ליווי בניה

השלמת הון עצמי

רכישת קרקע לבניה

חילוץ הון עצמי