משכנתא בריבית קבועה לא צמודה

הריבית נקבעת ביום לקיחת המשכנתא, נשארת קבועה לאורך כל תקופת ההחזר ואינה מושפעת מתנודות במדד המחירים לצרכן או משינויים אחרים במשק. מכך נובע שהתשלום החודשי נשאר קבוע עד לסוף חיי ההלוואה והלווה יודע מלכתחילה את גובה התשלום החודשי אותו ישלם לאורך כל התקופה. כמו כן, ללווה יש תחושת יציבות ובטחון, כיוון שהוא לא צריך לחשוש מעליית הסכום החודשי אותו הוא משלם.

כאשר יש תקופה בה הריבית במשק נמוכה, ניתן לנצל זאת על ידי נטילת משכנתא במסלול זה, וכך בעצם להנות מריבית נמוכה זו למשך כל תקופת המשכנתא. מכיוון שמסלול זה הינו בטוח במיוחד ונועד לאנשים שונאי סיכון המעוניינים לצמצם את סיכון עליית הריבית, הריבית בו גבוהה מזו המאפיינת מסלולים צמודים למדד, כיוון שהבנק מגלם בתוך הריבית את האינפלציה צפוייה, ושאר תנודות החזויות במשק.