EnglishHebrew
אזור אישי
EnglishHebrew
איזור אישי

פנסית חובה לעוזרת הבית ולעובדי משק הבית

ביום 31/12/2007 נחתם צו הרחבה לביטוח פנסיה מקיפה לטובת כל השכירים במשק
וזהו צעד סוציאלי משמעותי להגנה על העובד הכללי שעד כה לא היה לו את הכלים
ולא יכול היה לנהל משא ומתן עם מעסיק על תנאי פנסיה סבירים לטובתו. (לחץ כאן לנוסח
המלא של צו ההרחבה).
כן – זהו מיפנה סוציאלי חשוב ומשמעותי וכללי אכיפתו מאד מחמירים.

זה חל על כל עובד בכל עיסוק – גם על עוזרת הבית,גם על מטפלים ומטפלות וגם על
עובדי משק בית אחרים. אין אבחנה בסוג העיסוק. כל אזרח – גבר מגיל 21 ואשה מגיל 20.

לתחילת ההפקדות קבע המחוקק ותק עבודה של 6 חודשים אך אם קיים לעובד הסדר
פנסיוני כלשהו בתוקף – חייב המעסיק להפקיד כבר לאחר 3 חודשים ורטרואקטיבית
מהיום הראשון להעסקתו.

התנאים בצו הינם רף מינימלי. אין לרדת מהיקף הזכויות שהוגדרו בו לטובת העובד
ולטובת שאיריו. הסדרים קיימים שמיטיבים את זכויות העובד נשארים על כנם.

האחריות ליישום החוק הינה על המעסיק וכבר נפסק לפחות פסק דין אחד בגובה
317,000 ₪ כנגד מעסיק שלא יצר לעובד את פנסית החובה.העובד שלו נפגע ואיבד
את כושרו לעבוד. על המעסיק היה לשלם את מה שקרן הפנסיה היתה אמורה לשלם.

בלי פנסית חובה תקפה לטובת העובד נוטל המעסיק סיכון גבוה שיכול להתבטא
גם במיליוני שקלים. (כן – אם מחשבים נכון ומלא את פנסית הנכות ו/או השאירים
לנשוי+ילדים בגיל צעיר ששכרו הכולל מכל המעסיקים יחדיו מתקרב לשכר הממוצע במשק).

עוד נקודות ראויות להבהרה והדגשה:

א. הצו מחייב הפקדה גם ע"ח הפיצויים ואלה כפופים לתנאי סעיף 14 בחוק הפיצויים.

(לעיון בפרטי הסעיף – לחץ כאן).

ב. הביטוח חייב לכלול הגנה על שאירי המבוטח(פנסית שאירים) וכן על מקרה אובדן כושר
עבודתו של המבוטח(פנסית נכות). לזה יש מענה טוב בקרן הפנסיה מבלי לשלם בנפרד
עבור ביטוח אי כושר עבודה.

ג. שיעורי ההפקדות נקבעו לפי מדרגות עולות של 2.5% תוספת כל שנה. שליש מההפקדה
הינה ע"ח המעסיק לפיצויים, שליש לתגמולים ע"ח המעסיק ושליש לתגמולים ע"ח העובד.

ההדרגה חלה ביום 1/1/2008 כששיעור ההפקדה הכולל היה 2.5% באותה שנה, עלה
ב-2009 ל- 5%, ב-2010 ל-7.5%, בשנת 2011 ל-10% ובשנת 2012 יעמוד על 12.5%.

   החל מיום 1/1/2013 יעמוד השיעור הכולל על 15% באותה חלוקה יחסית בין העובד
למעסיק והחל מיום 1/1/2014 תושלם המדרגה לשיעור כולל של 17.5%, שמתוך זה
   כאמור לעיל ע"ח הפיצויים 6% בלבד, לתגמולים ע"ח המעסיק 6% וחלק העובד 5.5%.
ד. בחירת הקופה לשם תועברנה ההפקדות החודשיות נתונה בידי העובד בלבד.

להקלה בתהליך – ניתנה למעסיק האפשרות להכליל את העובד בקופה שאיתה הוא בחר
לעבוד בהסכם "ברירת מחדל". לעובד יש את הזכות לבחור קופה אחרת ועל המעסיק
יהיה לכבד את החלטת העובד ולהעביר את ההפקדות לקופה שבחר.

אשמח ללוות אותך בעצה והתאמת הנדרש להגדרות החוק ולהגנה נאותה על העובד או
העובדת אצלך.
צירפתי כאן דף נתונים למילוי פרטים להמשך קשר ויישום החוק.

לטפסי ההצטרפות המלאים לקרן הפנסיה – לחץ כאן

להסבר מקיף יותר על עיקרי החוק – לחץ כאן

לקבלת שיחת יעוץ חינם מהמומחים שלנו

Open chat
Powered by