EnglishHebrew
אזור אישי
EnglishHebrew
איזור אישי

משכנתא הפוכה

כאשר אתה ממשכן את נכס המגורים שלך לחברת הביטוח –
אתה נותן לה בטוחה שתמורתה אתה יכול למשוך כסף
בהסדרים חודשיים או חד פעמיים ועד לגבול מסוים משווי
הנכס. לצורת ההלוואה הזאת קוראים משכנתא הפוכה והיא
נועדה לאפשר לבאי הגיל השלישי הצריכים הכנסה
חודשית גבוהה יותר ממה שיש להם לחיות ביותר רווחה
כלכלית תוך שימוש חלקי בשווי הנכס הממתין לירושה…

כאשר אתה ממשכן את נכס המגורים שלך לחברת הביטוח – אתה נותן לה בטוחה
שתמורתה אתה יכול למשוך כסף בהסדרים חודשיים או חד פעמיים ועד לגבול מסוים
משווי הנכס.
לצורת ההלוואה הזאת קוראים משכנתא הפוכה והיא נועדה לאפשר לבאי הגיל השלישי
הצריכים הכנסה חודשית גבוהה יותר ממה שיש להם לחיות ביותר רווחה כלכלית
תוך שימוש חלקי בשווי הנכס הממתין לירושה…

אנחנו רגילים למושג משכנתא כשעבוד נכס מגורים בתמורה לקבלת הלוואה למימון
רכישת הנכס. הגיל השלישי יצר מציאות חדשה וכלכלה חדשה שבצידה צורך משמעותי
לכסף פנוי. אם הגעת לגיל 60 ויותר ואתה מחזיק מצד אחד בנכס מגורים לא משועבד
ומצד שני אין לך מספיק כסף פנוי לסייע לילדיך או לחיות את חייך ברמה שהיית רוצה
אז לכך יש לנו פתרון.

כאן נכנסת ההגדרה החדשה של "משכנתא הפוכה". שעבוד נכס המגורים ובתמורה תקבל
הלוואה עומדת שאינך חייב להחזירה בשוטף תזרים חודשי. הסכום שתמשוך "ינגוס" מערך
הנכס המשועבד.
בדרך כלל ניתן יהיה למשוך תזרים כזה עד להגיע המשיכה למחצית משווי הנכס המשועבד.
בכך יוכל האדם להקל על מחיתו ברמת החיים הרצויה לו תוך מימוש חלק משווי ביתו .
אם היה הנכס מיועד ליורשים – הרי עתה בוצע לו מימוש חלקי בהליך "משכנתא הפוכה".

לפרטים נוספים ובדיקת היתכנות – לחץ כאן ונציג מוסמך יחזור אליכם.

לקבלת שיחת יעוץ חינם מהמומחים שלנו

Open chat
Powered by