EnglishHebrew
אזור אישי
EnglishHebrew
איזור אישי

חיסכון לפנסיה וקופות גמל – הסבר כללי לשכיר ולעצמאי

מדיניות הממשלה הינה לעודד חסכון לטווח הארוך ולשם כך נוצרו תוכניות חסכון שבהן המדינה
נותנת לחוסך "החזר כספי". "ההחזר" ניתן באמצעות הטבות 
בחישוב מס ההכנסה המגיע ממנו.

הקופות החוסכות לטווח הארוך נקראות קופות גמל להבדיל מהתוכניות שבהן המדינה אינה
תומכת ואלה נקראות תוכניות חסכון רגילות – אם בבנקים (פקמ או תוכנית חסכון) ואם בחברות
הביטוח (פוליסות שהן תוכניות פרט).

הטבות המס באותן קופות גמל ניתנות על ידי המדינה מתוך כוונה שהכספים יהיו לטובת פנסיה
בגיל הפרישה ולפיכך אם ירצה החוסך למשוך את הכספים קודם לכן – יחולו עליו כללי מיסוי – מעין
החזר להטבה שניתנה לו בעת ההפקדות.עובדה חשובה:
הרווח הריאלי שהושג בקופת הגמל פטור ממס רווחי הון (עומד כיום 04/2011 על שיעור 20%).
לתוכניות החסכון הרגילות בבנק – כמו גם לרווחי השקעות בניירות ערך – אין לחוסך הצעיר פטור
ממס רווחי הון 
.

לתוכניות הגמל השונות שמות רבים ובכללם: קרן פנסיה/ביטוח תגמולים לעצמאיים/ביטוחי מנהלים
או
 קופת גמל
. מבין אלה- ישנן קופות הנותנות מענה לעצמאיים (קופה במעמד עצמאי) וישנן קופות
הנותנות מענה לעובד השכיר (קופה במעמד שכיר).
להפקדות המבוצעות בקופות הגמל קוראים תגמולים.
לפנסיה המתקבלת בעת הפרישה קוראים
בשפת קרנות הפנסיה-"פנסיה", או בשפה של פוליסות הביטוח -"קיצבה" ובתוכניות מסוימות "גימלא
".

קופות הגמל השונות חולקו לשתי קטגוריות:"קופה משלמת קיצבה" הן (נקראו בעבר תוכניות גמל
לקיצבה/גימלא או פנסיה
ו"קופה שאינה משלמת קיצבה"(נקראו בעבר "קופות הוניות" או "קופות גמל"רגילה).

ביטוח מנהלים הינו סוג של קופת גמל הנותנת מענה לעובד השכיר
על החלק שהעובד משתתף
בתגמולים הוא מקבל החזר/זיכוי מס הכנסה מיד בחודש ההפקדה או בדו"ח שנתי ואילו המעסיק
מכליל את חלקו בתגמולים כהוצאה מוכרת בהתחשבנותו למס
.

גם קרן השתלמות הינה סוג של קופת גמל. הייחוד שבה הוא היתרון בכך שכבר בתום 6 שנים ניתן
למשוך את הכספים שנצברו בה עם הרווחים לכל מטרה וכל זה פטור ממס. (לטובת השתלמות
על פי כללים מסוימים ניתן לבצע משיכה כזאת כבר אחרי 3 שנים)
.
קרן השתלמות בהחלט יכולה לשמש גם כאפיק פנסיוני הוני – לחץ כאן לסירטון הסבר תמציתי
של חברת הביטוח "הראל".

להשוואה בין קופות הגמל וקרנות ההשתלמות השונות – לחץ כאן לאתר" גמל נט" של האוצר
.
להשוואה בין קרנות הפנסיה השונות – לחץ כאן לאתר "פנסיה נט" של האוצר

לשאלות נוספות – לחץ כאן

לטפסי הצטרפות לקרן השתלמות, קופת גמל או העברת צבירה קיימת לקופה אחרת – לחץ כאן

לקבלת שיחת יעוץ חינם מהמומחים שלנו

Open chat
Powered by