EnglishHebrew
אזור אישי
EnglishHebrew
איזור אישי

ביטוחי דירה ובית מגורים- פתרונות ביטוח

ביטוחי דירה ובית מגורים- פתרונות ביטוח

לקוח יקר,

ברכישת פוליסת ביטוח לדירתך חשוב לדעת כמה עקרונות מנחים:

א.

סכום הביטוח למבנה הבית מתייחס לערך הכספי הנדרש להקמת הבית במקרה נזק מוחלט. ערך הקרקע אינו נכלל בדרך כלל
בביטוח. 
במקרה של נזק מוחלט – לא תמיד יאפשר סכום הביטוח
הנ"ל להשיב את המצב לקדמותו .

לדוגמא – דירה הנמצאת בקומה שניה או רביעית בבית מגורים משותף, כאשר שיקום
הדירה מותנה ותלוי בשיקום שאר חלקי הבנין והחלקים המשותפים בבנין.

או כאשר הבית הפרטי שלכאורה מבודד מבתים אחרים סמוך וגובל בסביבה שאף היא
נפגעה ואינה מאפשרת גישה לשיקומו.

בחלק מהחברות ניתן לרכוש סכום ביטוח הכולל את ערך הקרקע ויכולת בניית הבית
באתר חלופי לזה שנפגע. כדאי להתעניין ולקבל החלטה שקולה על כך.

ב.

ברירת המחדל בפוליסות בחלק מחברות הביטוח הינה ביטוח הכולל כיסוי למקרה
רעידת אדמה. עלות הביטוח לסעיף זה מהווה חלק עיקרי בביטוח המבנה.

בדרך כלל ההשתתפות העצמית במקרה רעידת אדמה הינה 10% מסכום הביטוח,
אך לא פחות מסכום מוגדר גבוה יחסית.

ניתן לצמצם את שיעור ההשתתפות העצמית בחלק מחברות הביטוח לכדי 5%
תמורת פרמיה נוספת.

ג.

בביטוח מבנה המגורים קיימת התייחסות נפרדת לנזקי צנרת ונזקי מים הנובעים
מתקלות בצנרת המים בדירה. 
בדרך כלל נעשה הדבר באמצעות מוקד שירות של
חברת הביטוח עם השתתפות עצמית של המבוטח המשולמת לנותן השירות.
יש לשים לב לאפשרות בחירה הקיימת בפוליסה. בחירת האפשרות לקבלת השירות
דרך מוקד השירות כנ"ל של חברת הביטוח או לחלופין תמורת פרמיה נוספת ניתן
לרכוש את האופציה להזמנת שרברב פרטי מטעמכם כפוף לבדיקת שמאי שיופנה
על ידי חברת הביטוח. בחלק מהחברות כולל פרק הביטוח הזה גם תיקון ליקויים
באיטום מתקני אינסטלציה בדירה.

ד.
ביטוח התכולה – מקובל ומומלץ לבקש מחברת הביטוח סוקר מטעמה לרישום כל
תכולת הדירה וקביעת סכום הביטוח לתכולה על ידו. 
ההתיחסות לביטוח דברי ערך
מומלצת לרכישה דרך תהליך רישום כזה ולא תצהיר עצמי של המבוטח כדי להימנע
מדרישות הוכחה לאחר קרות האובדן או הנזק.
ה.
קיימים פרקי ביטוח אופציונאליים לתיקון מכשירי חשמל בבית ובחלק מהחברות קיימים
פרקי כיסוי ייחודיים לתאונות אישיות, לאופניים ולמחשבים ובחלקן אף כיסוי ביטוחי ורפואי
לחיות מחמד.


לסירטון מגדל הממחיש את החשיבות בביטוח דירה – לחץ כאן
לטופס הצטרפות מתאים לביטוח – 
לחץ כאן

אם הינך משכיר דירה לדיירי משנה – מומלצת שיחה אישית עם דני סגמן למתן פתרון
ביטוחי נכון לך כמשכיר ולדייר כשוכר. פוליסת הביטוח הסטנדרטית אינה מעניקה את
הכיסוי הביטוחי הנדרש לאחריותם של שני הצדדים במקרה נזק ולכך נדרשת התערבות
מקצועית לביצוע ההתאמה.

לחץ כאן ליצירת קשר ונשוב אליך בהקדם.

לקבלת שיחת יעוץ חינם מהמומחים שלנו

Open chat
Powered by