תנאים לקבלת משכנתא

התנאים לקבלת משכנתא הם דיי ברורים ופשוטים. כל עוד ניתן להוכיח לבנק מבחינה אשראית (יכולת החזר ,היסטורית אשראי תקינה) שיש יכולת חודשית לתשלום המשכנתא לא אמורה להיות בעיה בקבלת אישור הבננק לרוב מאשר עד1/3 מההכנסות נטו). מה צריך לקבלת אישור:

  1.  שכיר -תלושי משכורת 3 חודשים אחרונים .
  2.  עצמאי- שומת מס שנה אחרונה ואישור רו”ח לשנה הנוכחית.
  3. תדפיסי עובר ושב 3 חודשים אחרונים.
  4. תעודת זהות +ספח
  5. חוזה רכישה /אישור זכויות/טאבו במידה ויש.