משכנתא לכל מטרה

משכנתא לכל מטרה הינה הלוואת הנלקחת כנגד הבית (משכנתא) למטרה אחרת מזו של רכישת נכס. ההלוואה יכולה לשמש ל: סילוק הלוואות, שיפוצים ,קניית רכב , ובגדול “לכל מטרה”. יחד עם זאת,לא כל הבנקים יאשרו כספים לכל מטרה מתבקשת . כמו בכל הלוואה ,נתוני הלווים, שווי נכס וסכום הבקשה יהוו קריטריונים מרכזיים להחלטה.

 ריביות ותקופות בהלוואה לכל מטרה שונות מאילו במשכנתא לרכישה. הפריים יתבטא כפריים + מרווח. ריביות קבועות ומשתנות יעלו בממוצע  0.5%.תקופות בממוצע הם עד ל-20 שנה . במקרים מסויימים ניתן גם ל 25 שנה.