משכנתא בריבית קבועה צמודת מדד

מדד המחירים לצרכן, מתפרסם מדי חודש, ב 15 לאותו חודש, על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ומייצג את השינוי ברמת המחירים של סל מוצרים ושירותים הנצרכים במשק. המדד מייצג את השינוי  באחוזים ביחס לחודש שעבר. לדוגמה, אם באפריל מתפרסם שהמדד עלה ב- 0.1%, המשמעות היא שממוצע המחירים במשק עלה בחודש מרץ ב- 0.1%.

מצב בו ישנה עלייה מתמשכת של רמת המחירים במשק נקרא אינפלציה. מצב זה ניתן מתאפיין בירידה בכוח הקנייה של המטבע המקומי, כלומר במשק השרוי באינפלציה של 3% בשנה, אם היום מספיקים לי 1,000 שקלים בשביל לקנות סל מוצרים, עוד שנה אזדקק לעוד 30 ש”ח בשביל לרכוש את אותו הסל. במצב שבו רמת המחירים נשארת קבועה נקרא מיתון, ומצב שבו היא יורדת נקרא דיפלציה. בשנות השמונים האינפלציה השתוללה בפראות והגיעה לשיעורים של למעלה מ- 400% בשנה! בשנים האחרונות האינפלציה הממוצעת בארץ נעה בסביבות 3% בשנה.

במסלול משכנתא בריבית קבועה צמודה למדד, גובה ההחזר החודשי מותאם למדד המחירים לצרכן. התשלום החודשי מחושב תחילה ללא הצמדה למדד (כפי שמחשבים במסלול ריבית רבועה לא צמודה). לאחר חישוב התשלום החודשי, מבצעים הצמדה למדד המחירים לצרכן, אשר כל חודש משנה את סכום התשלום בהתאם לשינוי ברמת המחירים במשק.

ההצמדה למדד לא כל כך מורגשת בהתסתכלות נקודתית, אך בכל פעם שהמדד עולה מחשבים אותו על כל הסכום וכך נוצרת ריבית דריבית. כתוצאה מכך אם יום אחד ארצה לפרוע את המשכנתא אצטרך להחזיר יותר ממה שלוויתי. חסרון נוסף מתבטא בכך שאם אני עובד כשכיר ואני לא מקבל תוספת לשכר בעקבות עליית המדד, סביר להניח שיהיה לי קשה לעמוד בתשלומים אשר הולכים וגדלים.