משכנתאות לזוגות צעירים

משכנתא זו מתאפיינת במרכיבים של זכאות (כספי מדינה) המוצעת למגזרים מסויימים בינהם זוגות צעירים. מרכיבי(סכום) הזכאות מאושרות ע”י משרד השיכון  לפי קרטריונים ספציפיים,כגון:

  1. מספר שנות נישואין
  2. מספר ילדים
  3. גילאי המבקשים

זכאות הינה הלוואת משכנתא לכל דבר . מסלול זה מחייב ניתוח והשוואה למסלולי משכנתא נוספים ,על על מנת לוודא שאכן מסלול זה הינה האופטימאלית במסגרת בניית המשכנתא.