קרנות פנסיה ותיקות

עד 31.12.1994 – פעלו במדינה קרנות פנסיה שנתמכו ע”י אגרות חוב ייעודיות עם תשואה ריאלית מובטחת
(מעל המדד). הפנסיות שהובטחו לעמיתים באותן קרנות התבססו על וותק זכויות או על הסכמי זכויות נרכשות
ולא על הצבירה הכספית בפועל של העמית.

מפאת הגירעון האדיר שנוצר בקרנות הנ”ל וממילא כפועל יוצא-ההכבדה שנוצרה על תקציב המדינה ו”החוב הלאומי”בגין אותן זכויות עמיתים –הופסקה אותה שיטה והחל מינואר 1995 מתבססות קרנות הפנסיה רק על 30% אגרות חוב ייעודיות של המדינה ואילו 70% מהצבירה בהן – מנוהלים ככספי השקעה לכל דבר ועניין בשוק ההון.גם רשת ביטחון לתשואה ריאלית של 3% שניתנה לקרנות החדשות הנל לתקופה מוגבלת מאז השינוי הנ”ל – הוסרה ועתה מנוהלים הכספים בשוק ההון עם כללי מסגרת מפוקחים על ידי האוצר אך ללא כל רשת בטחון של המדינה לתוצאות ניהול ההשקעות.

הקרנות הפכו להיות קרנות צבירה עם בקרה חיצונית לאקטואריה ואיזון תקציבי.זכויות העמיתים בקרן
מותנים וכפופים למצבה האקטוארי של הקרן ואינם מובטחים. פנסית הזיקנה המיועדת בגיל הפרישה תלויה
במצבה הפיננסי של הקרן במועד הפרישה.
אלו הן הקרנות שתחילתן בינואר 1995 והן נקראו מאז  ”קרנות פנסיה חדשות”. הקרנות החדשות חויבו
לכלול הגנת נכות ושאירים והן הוגדרו כ“קרן פנסיה מקיפה”

הקרנות שפעלו עד ליום 31.12.1994 – זכו לשם “קרנות ותיקות” והן מנוהלות היום ע”י המדינה באמצעות תאגיד גג אחד מרכז  – “עמיתים” עם הנהלה ממונה ובקרה ממלכתית.

“הקרנות הותיקות”-הצמיחו מתוכן “קרנות חדשות” עם זכויות מופחתות לעמיתים ומהלך השנים מאז ינואר 1995הופרדו לחלוטין בניהול ובתשתיות כדי למנוע גלישת עלויות בין האחת לשניה.

אין הצטרפות חדשה לקרנות הותיקות ואין החייאת זכויות שהוקפאו בהן מכח אי תשלום רציף של הפרמיות.

עמית שחסך ו/או ממשיך לחסוך בקרן ותיקה – נהנה מהתחיבות המדינה לזכויותיו על פי הכללים הישנים –
קרי ותק וזכויות מוסכמות בלי קשר ישיר לצבירה הכספית בפועל שלו.

כללי הפנסיה בגיל פרישה נקבעו בחוק ואלה טעונים בדיקת זכאות כל אחד לפי גילו במועד השינוי ינואר 1995.

לכל קרן ותיקה נקבעו גם אופציות החישוב של השכר הקובע לפנסיה עם לפי שיטת ממוצע שכר  3 שנים אחרונות או שיטת ממוצעים ושיקלול רצף ההפקדות על פני תקופת החסכון בפועל.

לפורשים שלזכותם פנסיה ותיקה פעילה או פנסיה תקציבית – מומלץ הליך ייעוץ וליווי מקצועי על מנת למקסם את הזכויות ולרכז את מקורן מקופות שונות.

לחץ כאן לזימון פגישת ייעוץ ראשונית כזאת ונציג מטעמנו יצור איתך קשר לתיאום.

 רוצה לדעת עוד על אפיקי החסכון לטווח ארוך ולפנסיה? לחץ כאן – להסברים נוספים.

פיננסיה בתקשורת

לתיאום פגישת ייעוץ חינם!

השותפים שלנו

 • Isra Asset

  isra asset logo6
 • קרנות השוטרים

  Logo
 • משרד הביטחון

  israel_defence
 • חבר לשכת היועצים והברוקרים

 • בהצדעה

  logo_behazdaa

ווייד בניית אתרים לעסקים      הירו קידום אתרים אורגני